Liefhebbers

Wij willen ons even voorstellen, wij zijn Pollie, Peter en Mark Kwast, en vormen de Gebr. Kwast en Zoon.

De nieuwe combinatie Gebr. Kwast en Zoon, met van links naar rechts : Pollie, Mark en Peter

De nieuwe combinatie Gebr. Kwast en Zoon,
met van links naar rechts : Pollie, Mark en Peter

De combinatie:

Deze is tot stand gekomen in het najaar van 2007, door een verbouwing bij de buren van Peter(uitbouw van de keuken stijf tegen het duivenhok aan en zodoende werd er veel licht en zon ontnomen)was het onmogelijk om de duiven in een goede vorm te krijgen en is besloten om de handen ineen te slaan.

Er wordt nu gevlogen vanaf de Troelstrastraat bij Pollie en de kweekduiven zitten nu bij Peter, tevens zullen daar de weduwduivinnen vertoeven in de zomermaanden.

Pollie heeft de verantwoordelijkheid voor de vliegduiven, en Peter voor de kweekduiven en de administratie, zoon Mark(van Pollie) zal hand- en spandiensten verlenen daar waar nodig is.

De combinatie is lid van P.V.de ‘Postduif” die is aangesloten bij de afdeling 11 Friesland96. De afdeling is verdeeld in 10 concoursgebieden ACG 1 t/m ACG 10 waarin de afdelingspunten te verdienen zijn. P.V.de ‘Postduif” zit bij ACG 1 het meest westelijk gelegen van de afdeling en tevens het grootste ACG ,geografisch gezien. Van oudsher is er dan nog Rayon de Kuststrook ,waar zowel ACG 1 en ACG 2 bij zijn aangesloten samen met de Sneker vereniging l’Estafette. U zult begrijpen dat men van goede huize moet komen om zich bij de kampioenen van deze onderdelen van de Afdeling te scharen.

Dat er bijzonder goed gepresteerd wordt door de leden bij PV de “Postduif” blijkt wel uit de vele kampioenschappen die jaarlijks worden gewonnen in zowel ACG 1  als Rayon de Kuststrook.

Er wordt gespeeld volgens het traditionele weduwschap spel. De combinatie ziet graag dat wanneer de doffer thuis komt ,dat zijn duivin zit te wachten. Ook is het extra werk ,en met name de tijd  dat het totale weduwschap met zich meebrengt, niet te combineren met de huidige werkzaamheden die de combinatie heeft.

De combinatie heeft een strenge selectie moeten uitvoeren. In het najaar van 2007 zijn de duiven van beide liefhebbers  samen gevoegd nadat de kweekduiven waren geselecteerd. De beste vliegers van beide liefhebbers vormen nu de gezamenlijke vliegploeg.

De kweekduiven zijn tot stand gekomen door het beste van het beste qua prestaties en of afstamming van beide hokken tegen elkaar te zetten. Dit betekent een geheel nieuwe generatie duiven, waarvan men hoopt dat er iets goeds uit voortvloeit, waarmee de combinatie jaren  vooruit kan, wat niet wegneemt dat ze regelmatig nieuwe duiven zullen aanschaffen om te trachten het prestatieniveau te verhogen.

Reacties zijn gesloten.